"Zwyczajne walne zgromadzenie T-Bull S.A. postanawia całość zysku netto spółki osiągniętego w roku obrotowym 2020, w kwocie 1 826 135,62 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

W 2020 r. T-Bull odnotował 1,83 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 2,1 mln zł zysku rok wcześniej.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)