"Planowana transakcja wpisuje się w przyjętą przez emitenta strategię, która zakłada rozwój emitenta w kierunku automatyzacji i inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem pożarowym obiektów oraz zwiększania ich efektywności energetycznej. Ostateczna decyzja, co do nabycia udziałów w kapitale zakładowym Elmech-ASE sp. z o.o. zostanie poprzedzona procesem due diligence" - czytamy w komunikacie.

Po podpisaniu listu intencyjnego spółki rozpoczną analizę efektów synergii przy wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej, potencjału produkcyjnego jak i baz danych, dodano.

Podpisanie listu nie kończy prowadzonego przez Mercor przeglądu opcji strategicznych, zastrzeżono.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)