"All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki, sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

a) 30 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,1 zł każda, oraz

Reklama

b) 25 531 188 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 59 999 388 akcji.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)