Zysk operacyjny wyniósł 42,24 mln zł wobec 35,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 61,14 mln zł wobec 55,21 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272,98 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 233,36 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe Grupy ASEE wyrażone w euro osiągnięte w drugim kwartale 2021 roku były istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Udało się zwiększyć sprzedaż grupy przy jednoczesnej poprawie efektywności. Przychody ze sprzedaży wyrażone w euro wyniosły 60,3 mln, co oznacza wzrost o 8,3 mln (16%) w stosunku do drugiego kwartału 2020 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 9,3 mln euro po wzroście o 18%, natomiast wartość EBITDA za drugi kwartał 2021 wyniosła 13,5 mln euro (wzrost o blisko 10%). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za drugi kwartał 2021 roku wyniósł 7,4 mln euro, po wzroście o blisko 1,4 mln euro czyli 23%. Wspomniana poprawa wyników finansowych wynika głównie ze wzrostu skali sprzedaży w Sektorze Płatności oraz wzrostu sprzedaży jak i poprawy efektywności w segmencie Rozwiązań Dedykowanych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 64,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 50,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 525,74 mln zł w porównaniu z 464,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 70,62 mln zł wobec 44,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)