Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,8 mln zł wobec 49,6 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,4 mln zł w II kw. wobec straty 38,5 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 26,7 mln zł wobec 10,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 47 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 46,2 mln zł rok wcześniej. Przychody z działalności deweloperskiej wyniosły 8,1 mln zł wobec 5,8 mln zł rok wcześniej. Przychody z działalności budowlanej sięgnęły 38,1 mln zł wobec 46,6 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 34,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,3 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 94,3 mln zł w porównaniu z 92,8 mln zł rok wcześniej.

"Poprawa wyników miała miejsce dzięki utrzymaniu stabilnych wyników z najmu, działalności deweloperskiej oraz utrzymywaniu w ryzach kosztów. Celem strategicznym Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki i dalsza poprawa efektywności" - czytamy w komunikacie.

"Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych wywołanych przez pandemię koronawirusa, Grupa PHN pozostaje w dobrej sytuacji finansowej. Mamy silne fundamenty, które pozwalają z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Grupa PHN prowadzi zdywersyfikowaną działalność, która pozwala elastycznie reagować na sytuację rynkową, a wraz z poprawą koniunktury realizować ambitne plany inwestycyjne" - skomentował prezes Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.

Portfel Grupy PHN obejmuje obecnie 157 aktywa nieruchomościowe o łącznej wartości ponad 3,3 mld zł, co plasuje PHN w czołówce największych firm deweloperskich w Polsce, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 5,8 mln zł wobec 26,7 mln zł straty rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)