Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 13,34 mln zł wobec 20,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk EBITDA i zysk netto za I półrocze 2021 r. wyniosły odpowiednio 14,6 i 12,06 mln zł. Przekłada się to na 69-procentową rentowność na poziomie zysku EBITDA oraz 57-procentową rentowność netto. O ile są to wielkości niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, odpowiednio 92% i 70%, należy zauważyć, że wyniki I połowy 2021 roku w znacznym stopniu obciążone są niegotówkowymi kosztami związanymi z programem motywacyjnym (3,2 mln zł) oraz rezerwami na wynagrodzenie zmienne zarządu (0,72 mln zł), które nie występowały w I półroczu 2020 r. Po skorygowaniu tegorocznych danych o ww. wielkości poziomy rentowności są porównywalne z osiąganymi w rekordowym I półroczu ubiegłego roku" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,25 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 23,06 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży 'Green Hell' w wysokości 21,25 mln zł, wobec 23,06 mln zł w I półroczu 2020 r. (-8% r/r). W rozbiciu kwartalnym przychody ze sprzedaży wyniosły odpowiednio 8,2 mln zł (I kw. 2021 r.) oraz 13,0 mln zł (II kw. 2021 r.). W raportowanym okresie sprzedaż 'Green Hell' na platformę Steam odpowiadała za 61% udziału w strukturze przychodów ze sprzedaży, natomiast pozostałe 39% zostało wygenerowane ze sprzedaży na konsolach Sony PlayStation, Microsoft Xbox oraz Nintendo Switch" - czytamy dalej.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W kwietniu 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na który była notowana od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)