Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,76 mln zł wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,07 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 218,06 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 r. dilerzy wchodzący w skład grupy kapitałowej sprzedali do klientów końcowych 571 samochodów, o 24% mniej niż w I półroczu 2020 r. Kluczowy wpływ na wyniki sprzedaży w analizowanym okresie wymagająca sytuacja finansowa grupy, wpływająca negatywnie na potencjał sprzedażowy spółek dilerskich, jak również pandemia COVID-19, oddziałowująca na nastroje konsumenckie oraz nastawienie instytucji finansowych do podmiotów z branży motoryzacyjnej i gotowość do finansowania ich działalności" - czytamy w raporcie.

2 sierpnia 2021 roku pomiędzy spółką, BAP i Książek Holding a Jaguar Land Rover Limited (JLR) podpisany został list intencyjny, określający podstawowe warunki, na jakich zawarte ma zostać porozumienie dotyczące spłaty solidarnego zadłużenia spółki i BAP względem JLR.

"Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania porozumienie między spółką a JLR nie zostało zawarte. Równocześnie (...) w kwietniu, maju oraz sierpniu br., w celu wykonania zabezpieczenia roszczeń JLR wobec podmiotów z grupy, dokonano zajęć składników majątku grupy. Zajęcia te, na dziś, nie wpływają negatywnie na działalność operacyjną spółek dilerskich" - czytamy też w raporcie.

"Zwracając uwagę m.in. na ryzyko nie zawarcia porozumienia z JLR w zakresie częściowego wzajemnego umorzenia zobowiązań oraz ustalenia planu spłat, zarząd spółki przyjmuje założenie o braku możliwości kontynuowania działalności gospodarczej grupy. Tym samym skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. Jeżeli dojdzie do zawarcia porozumienia z JLR, o którym mowa wyżej, założenia te zostaną zmienione w kolejnych okresach" - wskazano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2021 r. wyniosła 2,05 mln zł wobec 63,66 mln zł straty rok wcześniej.

British Automotive Holding w ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym sprzedał na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)