"Po rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji w wyniku procesu ABB sprzedający posiadać będzie 166 906 akcji spółki, stanowiących w zaokrągleniu, 4,75% w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do 166 906 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących w zaokrągleniu, 3,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, dzień zawarcia transakcji w ramach procesu ABB to 7 października 2021 roku, podano także.

6 października akcjonariusz Mo-Bruku, Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzanym przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje Mo-Bruku.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 178,46 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)