"Bio Planet S.A. informuje, że w dniu 28 października 2021 r. spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu spółki sporządzanego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 902 000 akcji spółki, w tym (a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 702 000 istniejących akcji zwykłych spółki zbywanych przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (b) publiczną subskrypcją do 200 000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii D, a także ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji spółki, tj. 2 800 000 akcji spółki, jak również nie więcej niż 200 000 nowo emitowanych akcji serii D oraz nie więcej niż 200 000 praw do akcji obejmujących ww. akcje nowo emitowane do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

Prospekt zostanie udostępniony 2 listopada 2021 r. na stronie internetowej Bio Planet.

Reklama

Bio Planet podaje, że jest jednym z liderów polskiego rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej.

(ISBnews)