Reklama

"W ramach emisji crowdfundingu udziałowego spółka zamierza pozyskać 4 278 000 zł, emitując 186 tys. akcji w cenie 23 zł za akcję" - czytamy w komunikacie.

Debiut giełdowy planowany jest na drugie półrocze 2022 r.

"Spółka wybrała już autoryzowanego doradcę (CSW Więckowska i Partnerzy) i podjęła pierwsze, wstępne kroki w celu przygotowania do wprowadzenia na giełdę. Walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji spółki serii A i serii C do obrotu na rynku NewConnect" - czytamy dalej.

"Mamy ambicje dołączyć do największych graczy na polskim rynku.Dziś mamy ponad 220 przedstawicieli handlowych. W ciągu następnych sześciu miesięcy planujemy zwiększyć tę liczbę do 400, a perspektywie najbliższych lat - do 600 osób. Dodatkowo rozwijamy nasze call center i rozszerzamy zakres usług. Z jednej strony, aktywnie pozyskujemy kolejnych klientów, ale z drugiej, rosnące ceny energii i rządowe programy dopłat sprawiają, że nasze rozwiązania stale zyskują na popularności. Zyskiem chcemy się dzielić z naszymi akcjonariuszami, dlatego planujemy odpowiednią politykę dywidendową" - powiedział prezes Albert Durda, cytowany w komunikacie.

Przyjęta uchwałą polityka dywidendowa zakłada rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości od 15% do 30% zysku netto. Propozycje wypłaty będą uwzględniały aktualną sytuację finansową spółki i możliwość realizacji celów strategicznych, znajdą zastosowanie od zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

W I kwartale 2022 r. spółka planuje powiększyć stany magazynowe (1,78 mln zł), co pozwoli uzyskać atrakcyjniejsze ceny zamawianych produktów, zabezpieczy terminowość montaży, zwłaszcza w kontekście pojawiających się problemów z dostępnością komponentów. W tym samym czasie planowana jest rozbudowa działu logistyki (450 tys. zł), w tym zakup samochodów dostawczych, ich liczba zwiększy się z sześciu do dziesięciu. W przypadku wzrostu zamówień spółka będzie miała dzięki temu po swojej stronie wystarczające zasoby do ich obsługi. Kolejnymi działaniami będą inwestycje w działania marketingowe przynoszące najwięcej nowych zamówień oraz wsparcie rozwoju call center (250 tys. zł).

"W III kwartale 2022 spółka planuje także udział w przetargach samorządowych, co pozwoli na pozyskanie kontraktów o znacznej wartości, istotnie wpływających na zwiększenie przychodów. Część środków z emisji będzie przeznaczona na wniesienie wkładu celem zabezpieczenia tych kontraktów (1,45 mln zł)" - czytamy dalej.

Happy Energy to polska firma zajmująca się systemami fotowoltaicznymi i instalacjami grzewczymi, wyspecjalizowana w instalacjach fotowoltaicznych o mocy do 50 kW, a także w instalacjach pomp ciepła, kotłów gazowych oraz kotłów elektrycznych. Spółka powstała w 2019 r. w Zawichoście.

(ISBnews)