"Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Papierów Wartościowych, jego publikacja i rozpoczęcie publicznej oferty akcji to kolejny krok w drodze Murapol na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestorom dajemy możliwość zainwestowania w spółkę z atrakcyjnej branży, o ogólnopolskiej skali działalności oraz wysokim potencjale zarówno w segmencie sprzedaży mieszkań klientom detalicznym, jak i w nowym, rozwijającym się segmencie PRS, dla którego Grupa Murapol dostarczać będzie lokale. Wysoka marżowość realizowanych inwestycji, wypracowany model nabywania gruntów oraz unikatowy, pionowo zintegrowany model biznesowy umożliwiający pozostawianie marż w grupie, przekładają się na istotną zdolność do wypłaty dywidend. Jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające, jeszcze w tym roku dołączymy do spółek notowanych na GPW" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Harmonogram oferty przewiduje, że od 22 do 30 listopada potrwa proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, od 23 do 29 listopada - przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych. Do 30 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty) zostaną opublikowane informacje o ostatecznej cenie akcji, ostatecznej liczbie akcji w ofercie oraz liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przydział akcji przewidziano do 6 grudnia br., a pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW - ok. 8 grudnia 2021 r.

Reklama

Oferta obejmuje do 14 280 000 istniejących akcji (w tym z opcji nadprzydziału), stanowiących do 35% kapitału zakładowego spółki, należących do większościowego akcjonariusza, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. - podmiotu kontrolowanego przez fundusze zarządzane przez Real Estate Group należącą do Ares Management Corporation, wiodącego globalnego zarządzającego inwestycjami alternatywnymi, któremu doradza Griffin Real Estate. Po przeprowadzeniu oferty Ares pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki, wspierającym jej dalszy rozwój, podkreślono w komunikacie.

"Intencją akcjonariusza sprzedającego oraz globalnych współkoordynatorów jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 10-15% akcji oferowanych. W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy inwestorzy indywidualni, będzie większa niż ostateczna liczba akcji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów" - czytamy dalej.

Rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu pełnią: Erste Group, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking oraz Santander Biuro Maklerskie. Rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji oferowanych oraz współprowadzącego księgę popytu i menadżera stabilizującego pełni Biuro Maklerskie Pekao. Erste Securities Polska i Santander Biuro Maklerskie pełnią również rolę firm inwestycyjnych współpośredniczących w ofercie publicznej. mBank pełni rolę menedżera oferty (co-bookrunner). Niezależnym doradcą finansowym spółki w związku z ofertą jest Rothschild & Co Polska sp. z o.o., wymieniono.

"Spółka, akcjonariusz sprzedający oraz prezes zarządu spółki Nikodem Iskra nie będą oferować ani sprzedawać akcji spółki przez okres 360 dni od zakończenia oferty, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami" - napisano także.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2020 r. sprzedał 2 720 mieszkań.

(ISBnews)