Zysk operacyjny wyniósł 281,96 mln USD wobec 265,98 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 315 mln USD wobec 290 mln USD rok wcześniej.

Reklama

"EBITDA Kernel Holding w I kw. wzrosła o 9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, osiągając poziom 315 mln USD.

- EBITDA segmentu przetwórstwa nasion oleistych spadła o 53% r/r do 15 mln USD w związku z niższymi wolumenami i słabszą marżą z rozdrabniania spowodowaną niewystarczającą podażą nasion słonecznika na rynku pod koniec sezonu w następstwie słabych zbiorów słonecznika jesienią 2020 r.

- EBITDA segmentu infrastruktura i handel wzrosła do 117 mln USD w I kw., co oznacza wzrost o 5% r/r i wynika w pełni z wyższej kontrybucji Avere.

- Segment rolny wygenerował EBITDA na poziomie 207 mln USD w okresie lipiec-wrzesień 2021 r., co oznacza wzrost o 29% r/r. Głównymi czynnikami były wyższe ceny kontraktowe i wolumeny sprzedaży w okresie lipiec-wrzesień 2021 r. w porównaniu z I kw. roku finansowego 2021, a także skorygowane w górę plony i ceny upraw na polach, co przyczyniło się do wzrostu zysku z aktualizacji wyceny aktywów biologicznych" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 343,03 mln USD w I kw. wobec 940,26 mln USD rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Kernel Holding wyniosły w I kw. 1 343 mln USD, co oznacza wzrost o 43% r/r, przede wszystkim dzięki lepszym cenom oleju słonecznikowego i zbóż" - podano także.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 5 647,15 mln USD w r.obr. 2020/2021 (zakończonym 30 czerwca 2021).

(ISBnews)