"Zgodnie z zapisami umowy spółka [...] zaoferowała La Financiere do objęcia 1 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,24 zł każda i łącznej wartości nominalnej 264 000 zł za cenę emisyjną w wysokości 10 zł za jedną akcję, tj. łączną cenę emisyjną w wysokości 11 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

La Financiere przyjęła ofertę i objęło akcje w zamian za wkład pieniężny. Opłacenie akcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności pieniężnych La Financiere wobec OT Logistics z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 11 000 000,00 zł należności głównej z wierzytelnością spółki wobec La Financiere o wpłatę wkładu pieniężnego na pokrycie akcji w łącznej wysokości 11 000 000 zł. Umowne potrącenie ww. wierzytelności, zgodnie z którym doszło do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości wierzytelności z tytułu wpłaty na pokrycie akcji skutkuje dokonaniem takiej wpłaty, podano także.

Wcześniej w styczniu OT Logistics podjęło uchwałę o skierowaniu oferty nabycia 1,1 mln akcji serii E do La Financiere d'Intégration Européenne. Cena emisyjna została ustalona na 10 zł za akcję (łącznie 11 mln zł). W październiku ub.r. akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji 1,1-1,7 mln akcji zwykłych serii E z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy.

Reklama

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 853,36 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)