Jak wskazali autorzy badania "CEO Survey", prezesi firm nadal odczuwają presję wywołaną trwającą pandemią i zmiennymi warunkami rynkowymi, takimi jak rosnąca inflacja czy zakłócenia łańcuchów dostaw. Mimo szeregu ryzyk, "ankietowani menedżerowie są najbardziej od 10 lat optymistycznie nastawieni do perspektyw wzrostu gospodarki" - wskazano.

Trzech na czterech prezesów (77 proc. na świecie i 70 proc. w Polsce) przewiduje, że sytuacja w światowej gospodarce poprawi się. Poza wyzwaniami biznesowymi, wielu liderów zwraca więcej uwagi na sprawy proklimatyczne i społeczne, uważając, że te aspekty wzmacniają zaufanie i pomagają budować długoterminową wartość. Wysoko na agendzie są reputacja i podatki.

Reklama

Tegoroczny sondaż PwC badający nastroje wśród prezesów wskazuje poziom optymizmu na nieznacznie wyższym poziomie niż w ubiegłorocznym badaniu (wówczas średnia globalna wynosiła 76 proc.), a 53 proc. prezesów przewidywała spowolnienie gospodarki.

Z badania wynika, że najczęściej wśród ryzyk polscy prezesi wymienili czynniki makroekonomiczne. "Wysoka inflacja i niskie inwestycje to wyzwania dla ich działalności, ale import, eksport, popyt konsumpcyjny i dynamika wzrostu PKB to elementy dodające wiatru w żagle optymistom. Prognozy ekonomistów dotyczące wzrostu światowego PKB pozostają dobre, stąd też tak wysoki odsetek respondentów spodziewających się przyspieszenia gospodarki" - wskazał cytowany w czwartkowej informacji prezes PwC Polska Adam Krasoń.

Ponad połowa dyrektorów generalnych na poziomie globalnym zgłasza też wysoki poziom zaufania do perspektyw wzrostu przychodów własnej firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najbardziej optymistyczni są prezesi firm z sektora private equity (67 proc. z nich jest bardzo pewnych rozwoju swojej firmy) oraz firm technologicznych (64 proc.).

Pozytywne wskazania są najwyższe w Indiach, gdzie 94 proc. prezesów przewiduje globalny wzrost w nadchodzącym roku, w porównaniu z 88 proc. w zeszłym roku. Optymizm rośnie też wśród prezesów w Japonii (plus 16 punktów do 83 proc., z 67 proc. w zeszłym roku) i jest nieco wyższy w Wielkiej Brytanii (wzrost o pięć punktów do 82 proc.). Optymizm prezesów we Włoszech sięgnął 89 proc., o 18 punktów więcej niż rok temu, a we Francji odnotowano największy wzrost optymizmu prezesów, który wzrósł o 25 punktów do 85 proc. Pośród 178 prezesów badanych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej optymiści stanowią 68 proc. wobec 64 proc. w poprzednim sondażu. Z kolei w Niemczech zwyżki globalnego PKB spodziewa się 76 proc. szefów firm wobec 80 proc. przed rokiem.

Wśród kluczowych ryzyk prezesi na świecie na pierwszych miejscach wskazują na wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem (ataki hakerów, inwigilacja, dezinformacja) - 49 proc. wskazań, oraz te dotyczące zdrowia (m.in. COVID-19, obciążenia dla zdrowia psychicznego) - 48 proc. Polscy prezesi, inaczej i częściej niż globalni, wśród kluczowych wyzwań wymieniają ryzyka makroekonomiczne (dynamika PKB, wahania bezrobocia i inflacji) i zmiany klimatyczne (odpowiednio 57 proc. i 54 proc. - 1. oraz 2. miejsce na mapie wyzwań), znacznie niżej zaś ryzyka cybernetyczne (35 proc.).

Jak zwrócono uwagę, mimo że rośnie świadomość działań prośrodowiskowych wśród polskich prezesów. 41 proc. z nich nie ma w swoich firmach zobowiązań neutralności klimatycznej. "CEOs w Polsce częściej niż ich globalni odpowiednicy zajmują się strategiami podatkowymi i aż 43 proc. boi się, że kwestie podatkowe mogą wpłynąć na utratę reputacji w porównaniu do zaledwie 20 proc. na całym świecie" - dodano.