"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło m.in. uchwałę nr 4/02/2022, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki […] poprzez emisję nie mniej niż 69 848 582 i nie więcej niż 73 266 662 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,5 zł. Akcje serii E emitowane będą po cenie emisyjnej wynoszącej 10,18 zł za każdą akcję" - czytamy w komunikacie.

Akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci nie więcej niż 1 324 938 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda akcja spółki Saule, stanowiących 84,8% akcji w Saule, o wartości godziwej na dzień 30 września 2021 r. w wysokości 745 932 588 zł. Akcje serii E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Saule.

Reklama

Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte do 30 marca 2022 r. a wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia akcji Saule oraz ich przeniesienie na CEG nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego objętego niniejszą uchwałą.

W październiku 2021 r. Columbus Elite Global zawarł z Januarym Ciszewskim, Arturem Kupczunasem, Olgą Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge, Dariuszem Chrząstowskim, H.I.S. Energy Holdings oraz Saule i Columbus Energy umowę inwestycyjną jest ustalenia warunków i terminów objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Saule akcji nowej emisji CEG, które pokryte zostaną w drodze aportu posiadanymi przez nich akcjami Saule.

Saule Technologies to polska firma rozwijająca technologię drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji. Firmę założyli w 2014 r. Olga Malinkiewicz - wynalazczyni metody - oraz biznesmeni Piotr Krych i Artur Kupczunas. Obecnie Saule Technologies to zespół ponad 50 naukowców, inżynierów i pracowników administracyjnych z ponad 17 krajów. Saule Technologies przez ostatni rok, przy współpracy inżynierów z Korei, Malezji, Wielkiej Brytanii, Singapuru i Japonii, konstruowała unikatową, pierwszą na świecie linię produkcyjną drukowanych ogniw perowskitowych.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)