Zysk operacyjny wyniósł 354,79 mln euro wobec 390,74 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 463,63 mln euro wobec 502,43 mln euro rok wcześniej.

"Zysk operacyjny Grupy Krka wyniósł 354,8 mln euro, co oznacza spadek o 9% w porównaniu z rokiem 2020. Spadek ten wynika z relatywnie wyższym wzrostem kosztów operacyjnych w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to pandemia COVID-19 miała większy wpływ. EBITDA Grupy Krka EBITDA Grupy Krka wyniosła 463,6 mln euro, co oznacza spadek o 8%" - czytamy w raporcie.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 565,8 mln euro w 2021 r. wobec 1 534,94 mln euro rok wcześniej.

"Jak informowaliśmy w styczniu, wyniki Grupy Krka w 2021 r. były udane i zgodne z naszymi oczekiwaniami. W zestawieniu ze wstępnymi, niezaudytowanymi szacunkami wyników Grupy Krka na rok 2021, przychody pozostały na tym samym poziomie, ale zysk operacyjny przekroczył nasze szacunki o 1,8 mln euro, a zysk netto o 3,5 mln euro. Wyniki działalności za ostatni rok wskazują, że dzięki naszemu pionowo zintegrowanemu modelowi biznesowemu jesteśmy elastyczni i dobrze przygotowani do natychmiastowego dostosowywania się do nowych możliwości i wyzwań w zmieniających się i wymagających sytuacjach biznesowych" - powiedział prezes Krka Jože Colarič, cytowany w komunikacie.

Ocenił, że "obecna sytuacja na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej nie ma wpływu na działalność w 2021 roku".

"Ma ona jednak wpływ na bieżącą działalność Grupy Krka w tym regionie. Podjęliśmy wszelkie działania, mając na uwadze naszą odpowiedzialność społeczną, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz zapewnić ciągłość działalności i nieprzerwane dostawy naszych leków, z których wiele ma kluczowe znaczenie dla pacjentów. Szacunki sprzedaży Grupy Krka na pierwszy kwartał 2022 roku są o kilka procent wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku" - powiedział prezes Krka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 0 mln euro wobec 0 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)