Zysk operacyjny wyniósł 21,61 mln zł wobec 17,39 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 28,9 mln zł wobec 25,05 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,4 mln zł w 2021 r. wobec 107,99 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Zanotowaliśmy historycznie rekordowe wyniki finansowe, mimo wciąż niesprzyjającej sytuacji pandemicznej, pogłębiających się problemów z dostępnością materiałów oraz wzrostu cen komponentów i wydłużeniu czasu dostaw. W ostatnim kwartale ub.r. bardzo odczuwalne kosztowo były też wzrosty cen energii elektrycznej i gazu. Pomimo tego osiągnęliśmy rekordowe wyniki, co pokazuje jak dojrzałą, efektywną i elastyczną organizacją jesteśmy, jak sprawnie potrafimy dostosować się do zmieniających się warunków zewnętrznych" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

Największy udział w strukturze przychodów grupy miał rynek krajowy, na którym zrealizowano 42,9 mln zł sprzedaży (+9,6% r/r). Przychody z rynku Unii Europejskiej (z Wielką Brytanią) wyniosły 31,4 mln zł (+31,8% r/r), a największą dynamikę osiągnięto na rynkach pozostałych (+46% r/r), których udział w ogóle sprzedaży wzrósł do 7,7%. Po raz kolejny spadki (-2,3% r/r.) odnotował drugi co do wielkości rynek zbytu - dawnej WNP. Przychody w ub.r. osiągnęły tam wartość 37,6 mln zł, co stanowi 31 % ogółu sprzedaży skonsolidowanej i 16% jednostkowej, wymieniono.

"Przed nami kolejny rok wyzwań, bowiem oprócz trudności natury gospodarczej i makroekonomicznej dochodzi wojna na Ukrainie. Obecnie, oprócz zagrożonych bieżących należności w wysokości ok. 2 mln zł, trudno wiarygodnie oszacować skalę strat jakie może ponieść grupa na rynkach dawnej WNP. Liczymy się jednak z istotnym dla grupy ograniczeniem przychodów z tych rynków w najbliższych kwartałach. Na pewno też realizacja strategii rozwoju na rok 2022 dotycząca rynków wschodnich nie będzie możliwa do wykonania" - dodał prezes.

Podkreślił, że sytuacja finansowa grupy jest stabilna.

"Zwiększamy też wysiłki celem dalszej dywersyfikacji i rozwoju na nowych rynkach zbytu, co w pewnym stopniu pozwoli nam na zminimalizowanie strat w przychodach z rynków wschodnich. Przykładowo w ub.r. udało nam się pozyskać certyfikaty dla inteligentnych przetworników ciśnienia nowej generacji, co umożliwia ich sprzedaż na rynkach USA i Kanady. W najbliższych kwartałach liczymy też na dalszy rozwój na rynku krajowym, m.in. z związku z pełnym uruchomieniem laboratorium przepływów w zakładzie w Radomiu i jego przyszłą akredytacją" - podsumował.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 15,91 mln zł wobec 13,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,4 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)