Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 113 mln euro w 2021 r. wobec 105 mln euro w 2020 r., podano w komunikacie.

"2021 był niezwykle ważnym rokiem dla GTC - jednym z najbardziej dynamicznych w historii Grupy. Przeprowadziliśmy dużą sprzedaż nieruchomości, kupowaliśmy aktywa generujące przychody, przenosząc nasz portfel do krajów o wyższym ratingu, budowaliśmy nowe obiekty, wynajmowaliśmy powierzchnię handlową i biurową, po raz pierwszy wyemitowaliśmy euroobligacje, jak również podwyższyliśmy kapitał zakładowy. Wszystko to udało się osiągnąć w trakcie pandemii COVID-19. Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe - FFO wyniosło 74 mln euro, a EPRA NTA wzrosła do 1,3 mld euro. Rozpoczęliśmy nowe projekty i nabyliśmy działki, aby Spółka mogła w dalszym ciągu rozwijać się dynamicznie" - skomentował prezes Zoltán Fekete, cytowany w komunikacie.

Reklama

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 120,65 mln euro w 2020 r. wobec 127,81 mln euro rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z usług to 39,74 mln euro w 2020 r. wobec 41,95 mln euro rok wcześniej.

W 2021 r. na zakup nieruchomości generujących przychody i działek inwestycyjnych GTC wydało 339 mln euro, natomiast inwestycje w projekty w budowie pochłonęły 51,5 mln euro w 2021 r. (39,4 mln euro w 2020 r.).

Wynajęto i przedłużono umowy na 180 tys. m2 powierzchni biurowej i handlowej. Wskaźnik wynajęcia ukształtował się na poziomie 90% na dzień 31 grudnia 2021 r. (91% na dzień 31 grudnia 2020 r.), podano też w informacji.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)