Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie grupy kapitałowej Kruk za I kwartał 2022 roku, którego publikacja została przewidziana na 28 kwietnia 2022 roku.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)