Przychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie 61 464 tys. zł w 2021 r., a zysk na sprzedaży - 10 043 tys. zł, podano również.

Ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta do raportu rocznego za rok 2021, którego publikacja została przewidziana na 28 kwietnia 2022 roku.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)