"Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło: dzień dywidendy (dzień D) tj. dzień nabycia prawa do dywidendy - na 4 maja 2022 roku, termin wypłaty dywidendy (dzień W) - na 6 maja 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 267,21 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)