Reklama

"W 2021 r. grupa kapitałowa PHN osiągnęła stabilne wyniki finansowe dzięki konsekwentnie prowadzonej dywersyfikacji działalności i ścisłej kontroli kosztów. Zysk netto [ogółem] wzrósł do 73,7 mln zł wobec 70,1 mln zł w 2020 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 168,6 mln zł wobec 173,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 187,4 mln zł w 2021 r. wobec 188,9 mln zł rok wcześniej.

"W ubiegłym roku, pomimo trudnych warunków rynkowych związanych z pandemią, zakłóceniami w łańcuchach dostaw, wzrostem kosztów pracy i materiałów budowlanych, czy też głębokimi zmianami na rynku biurowym, spółka utrzymała wynik z najmu na poziomie zbliżonym do 2020 r. Utrzymane w ryzach były także koszty działalności. Celem strategicznym Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki i dalsza poprawa efektywności, jednak wiele zależy od nieznanych jeszcze konsekwencji gospodarczych wojny w Ukrainie" - czytamy także.

Spółka "uważnie obserwuje" zmiany na rynku nieruchomości, w tym w obszarze najmu, dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb klientów. Portfel Grupy PHN obejmuje ponad 156 aktywów nieruchomościowych o wartości rynkowej ok. 3,5 mld zł, co plasuje spółkę w czołówce największych firm nieruchomościowych w Polsce, podano także.

"Mamy za sobą pełen wyzwań rok. Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych naszej spółce udało się osiągnąć stabilne wyniki finansowe i zrealizować wiele ambitnych przedsięwzięć. Bez szwanku przeszliśmy przez czas pandemii i umocniliśmy fundamenty naszej działalności. Prowadzimy zdywersyfikowaną działalność, co pozwala nam na wzmacnianie naszej pozycji w różnych segmentach rynku" - skomentował prezes Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 72,7 mln zł wobec 8,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)