Inwestorem jest miasto Toruń. Termin realizacji kontraktu to 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czytamy w komunikacie.

Umowa przewiduje możliwość żądania zmiany wynagrodzenia, jeżeli wg ogłoszonego przez GUS wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej ogółem w 12 miesiącu obowiązywania umowy, ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego zmienią się o więcej niż 5,5%, podano także.

Reklama

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

(ISBnews)