Reklama

"Mamy dobrze zbalansowany portfel zamówień, w którym zleceniodawcy publiczni stanowią około 20%" - powiedział Grzeszczak podczas telekonferencji.

Według niego, wśród segmentów mocno rozwojowych dla grupy znajduje się budownictwo dla wojska oraz w obszarze odnawialnych źródeł energii.

"W zleceniach dla wojska widzimy potencjał zwiększenia przychodów ze 100-150 mln zł do ok. 500 mln zł rocznie, natomiast potencjał OZE jest ogromny, ten segment będzie się bardzo mocno rozwijał w ciągu najbliższych 10 lat" - dodał prezes.

Portfel zamówień spółki zależnej Onde dla klientów zewnętrznych wynosił na koniec I kw. 842 mln zł, wobec 1 020 mln zł rok wcześniej, z czego 685 mln zł stanowił segment OZE (281 mln zł w energetyce wiatrowej i 404 mln zł w energetyce fotowoltaicznej), a 157 mln zł segment drogowo-inżynieryjny.

"Spadek portfela rok do roku wynika z ostrożnego podejścia do zawierania nowych kontraktów w tym roku, a także z faktu, że posiadamy portfel własnych projektów o wartości 870 mln zł" - wyjaśnił prezes Onde Paweł Średniawa.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2021 r. miała 3,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)