Zysk operacyjny wyniósł 180,17 mln zł wobec 107,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1473,78 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 1010,83 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie zbliżonym do I kw. 2021 roku. Jednocześnie osiągnięto znaczące wzrosty przychodów oraz wyniku. Przychody wzrosły o 187 576 tys. zł, tj. o 88,3% Wynik segmentu wzrósł o 83 960 tys. zł co stanowi poprawę aż pięciokrotną w porównaniu do okresu analogicznego roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wpływającym na poprawę osiągniętych rezultatów był znaczący wzrost cen" - czytamy w raporcie.

W Segmencie Profili odnotowano wzrost ilościowej sprzedaży o 18% r/r. Jednocześnie w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży wyższe o 139 612 tys. zł, tj. o 78,6%.

W I kwartale 2022 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 650 906 tys. zł były wyższe o 17,4 % r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 67,43 mln zł wobec 17,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)