"Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł 758 mln zł, co implikuje zwrot na kapitale na wysokim poziomie 17,8%. Z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego z I kw. ub.r. (wzrost wyceny akcji spółki z branży logistycznej), zysk jest wyższy o 52,5% rok do roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 2 209 mln zł wobec 1 615 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 17,8% przekracza cel strategiczny, a wynik ten lokuje Grupę PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie, podkreślono.

"To satysfakcjonujące rezultaty. Trzeba pamiętać, że choć w pierwszym kwartale ubiegłego roku wynik był o kilkanaście procent wyższy, to aż 44% tej kwoty stanowił wówczas zysk na wycenie spółki z branży logistycznej w portfelu PZU. Gdybyśmy pominęli to jednorazowe zdarzenie, to zysk po I kw. 2022 r. jest wyższy rok do roku o 52,5%" - skomentował członek zarządu i CFO PZU Tomasz Kulik, cytowany w komunikacie.

Składka przypisana brutto wyniosła 6 253 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 6 148 mln zł rok wcześniej (co oznacza wzrost o 1,7% r/r).

"Na rynku polskim najmocniej wzrosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych - o 6,1% r/r do 3,6 mld zł. Szczególnie mocny wzrost nastąpił w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych (o 12,1% r/r), zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń masowych (o 12,6 % r/r do 1,1 mld zł) oraz korporacyjnych (o 10,7% r/r do ponad 370 mln zł). Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkaniowych, ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, ubezpieczeń maszyn i sprzętu budowlanego, a także ubezpieczeń rolnych, w tym dotowanych ubezpieczeń upraw" - czytamy w komunikacie.

Przypis składki z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 2,3% r/r. Stało się to przede wszystkim dzięki zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń autocasco o 9,8% r/r.

"W I kw. 2022 r. PZU wdrożył szereg nowych produktów i usług w ramach rozbudowywanego ekosystemu dla kierowców. Ubezpieczyciel przygotował kompleksową ofertę PZU AC + OC + NNW + assistance w wariancie Super z możliwością płatności abonamentowej, oferując w cenie m.in. wyjątkową usługę profesjonalnego badania technicznego i wyceny samochodu używanego, który klient zamierza nabyć. Rozszerzone zostały także usługi assistance dla samochodów ciężarowych i autobusów w ubezpieczeniu PZU Pomoc w Drodze w wariancie Super Truck. Korporacyjnym klientom flotowym zaoferowano nowoczesny system PZU iFlota, który pomaga zarządzać flotami, ograniczać szkody i kontrolować koszty" - wymieniono w komunikacie.

Przypis składki w ubezpieczeniach na życie w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniósł blisko 2,1 mld zł (wobec 2,2 mld zł rok wcześniej). Wzrosła sprzedaż ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych - o 1,8% r/r do blisko 1,8 mld zł. W początku br. liczba zgonów w Polsce pozostawała na poziomie powyżej przeciętnych wartości dla tego okresu roku przed pandemią, ale była istotnie niższa niż w I kw. 2021 r. W rezultacie szkodowość segmentu ubezpieczeń grupowych i IK była niższa o 4,8 pkt proc. r/r.

"Poprawiliśmy marżę operacyjną w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz w ubezpieczeniach indywidualnych. W pierwszym z segmentów wzrosła do 13,1%, czyli o 2,9 pkt proc. r/r, a w drugim do 27,3%, czyli o 11,5 pkt proc. r/r. Konsekwentnie rosną przychody z umów dodatkowych do ubezpieczeń kontynuowanych, w tym na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy, a także do produktów grupowych ochronnych. W I kw. 2022 r. o 5% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego wzrosła też sprzedaż indywidualnych produktów ochronnych" - wskazała prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

Ponownie wysoka była dynamika przychodów Grupy PZU w obszarze zdrowia, które w I kw. 2022 r. wzrosły o 14,7% r/r do 323 mln zł. Wzrost dotyczył zarówno przychodów z rosnącej liczby placówek medycznych PZU Zdrowie (o 19,2% r/r), jak i ubezpieczeń i abonamentów zdrowotnych. Portfel ubezpieczeń zdrowotnych rośnie zwłaszcza w zakresie umów ambulatoryjnych oraz dodatków do ubezpieczeń kontynuowanych. Poszerzenie bazy klientów oraz dostępności usług przyniosło wzrost liczby aktywnych umów zdrowotnych w Grupie PZU do ok. 3,1 mln, podano także.

"Początek roku 2022 przyniósł także umocnienie pozycji TFI PZU, mimo że z całego rynku funduszy odpłynęło netto w I kw. br. ok. 13 mld zł. TFI PZU było jedynym towarzystwem z dodatnią sprzedażą netto w każdym miesiącu pierwszego kwartału, a aktywa przez nie zarządzane wzrosły rok do roku o 4% do 13,2 mld zł. W styczniu do oferty na platformie inPZU wprowadzono 7 nowych funduszy indeksowych, które dają możliwość inwestowania w wiodące globalne spółki m.in. na sektorze OZE, IT, nieruchomości czy złota" - czytamy dalej w informacji.

PZU zwraca uwagę na korzystną strukturę aktywów TFI PZU, z dominującym udziałem tych związanych z trzecim filarem emerytalnym (PPE i PPK). W przypadku PPK, TFI PZU zajmuje na rynku drugie miejsce pod względem wartości aktywów i pierwsze pod względem liczby pozyskanych firm.

"Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami zarówno pod względem wielkości sprzedaży ubezpieczeń, jak i rentowności. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, oddziałującego na nastroje i decyzje konsumentów i firm, składka zebrana w pierwszym kwartale sięgnęła 6,3 mld zł. Wzrosła nie tylko rok do roku, ale też osiągnęła najwyższą wartość, jaka została dotychczas odnotowana przez Grupę PZU w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. Przede wszystkim wzrosła w Polsce o 12,1% r/r sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w obszarze pozakomunikacyjnym, zwłaszcza w segmencie masowym. Co istotne, w warunkach powracającej do przedpandemicznego poziomu częstości szkód i przy rosnącej z powodu inflacji ich wartości, utrzymaliśmy wysoką rentowność ubezpieczeń majątkowych" - podsumowała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU (wg PSR) w I kw. 2022 r. wyniósł 12 mln zł wobec 228 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 402 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)