Zysk operacyjny wyniósł 11,15 mln zł wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 21,03 mln zł wobec 32,93 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2022 r. Grupa OTL osiągnęła ponad 21 mln zł EBITDA. Wbrew obawom pokazuje to, że nawet pomimo sprzedaży części aktywów Grupa OTL nie utraciła zdolności do generowania dobrych wyników. W I kw. 2022 r. na przychody ze sprzedaży negatywny wpływ miały czynniki pogodowe, ale już od marca notowaliśmy pozytywny wpływ zmiany otoczenia gospodarczego. Reperkusje związane z wybuchem wojny i nałożeniem sankcji spowodowały wzmożone zainteresowanie przeładunkami portowymi i wymusiły na klientach planowanie dywersyfikacji dostaw. Przewidujemy, że będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na możliwości zwiększania sprzedaży i poprawy wyników w kolejnych kwartałach 2022 roku" - skomentował prezes OT Logistics Konrad Hernik, cytowany w komunikacie.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,06 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 219,23 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy OTL w I kw. 2022 r. wyniosły 69 mln zł i były niższe o ponad 150 mln zł, tj. o 68% r/r, przede wszystkim ze względu na wyłączenie z konsolidacji przychodów z działalności C. Hartwig Gdynia - specjalizującej się w spedycji morskiej spółki, która została sprzedana w październiku 2021 r. Wpływ na niższe przychody w segmencie żeglugi miały także inne dezinwestycje podjęte w 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Przychody Grupy OTL z działalności kontynuowanej osiągnięte w I kw. 2022 r. były wyższe o blisko 6% r/r, przy czym sprzedaż odnotowana w działalności spedycyjnej zwiększyła się o ponad 40%.

"Spadek sprzedaży w działalności portowej był efektem słabego stycznia, na co wpłynęły niesprzyjające warunki pogodowe. Ze względu na zmiany otoczenia gospodarczego, spółki Grupy OTL dopiero od marca tego roku notują oczekiwany wzrost przychodów w spedycji oraz wzrosty przeładunków w większości grup asortymentowych masowych i drobnicowych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 5,53 mln zł wobec 34,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)