"Przygotowywaliśmy się pod możliwość wypłaty dywidendy. Na dziś zarząd nie ma możliwości formalnej rekomendowania dywidendy, ale rozważamy rekomendację warunkową wypłaty dywidendy. Pod warunkiem, przede wszystkim, zniesienia nadzoru tymczasowego nadzorcy i ewentualnie zgody obligatariuszy, bo to jest dziś formalna przeszkoda, choć spółka posiada zdolność dywidendową. Generuje środki finansowe, które pozwalałyby w normalnej sytuacji na wypłatę dywidendy, pozwalałyby na inwestowanie i spłatę zadłużenia" - powiedział Hernik podczas konferencji prasowej.

Ocenił, że jeśli nie dojdzie do wypłaty dywidendy, środki te zostaną przeznaczone na spłatę części zadłużenia odsetkowego.

Reklama

"Na dziś zakładaliśmy, że ok. 60 mln zł to nie jest problematyczne dla spółki. Zakładaliśmy, że dokonamy refinansowania kredytem bankowym i zostawimy ten poziom zadłużenia. To były plany przed wnioskiem o upadłość i drastycznym wzrostem stóp procentowych. Dziś przez jakiś czas na pewno będziemy utrzymywać ten poziom zadłużenia 60 mln zł, ale chcielibyśmy doprowadzić do zmiany struktury tego zadłużenia i częściowo - zakładam - o ile nie dojdzie do wypłaty dywidendy, co do czego nie jesteśmy pewni - to na pewno środki na tę dywidendę przeznaczone (zakładaliśmy ok. 1 zł na akcję), zostaną przeznaczone na spłatę części zadłużenia odsetkowego. Ale nie zakładamy, że dzisiaj spłacimy 60 mln zł do zera z bieżącego cashflow. Zakładamy, że zadłużenie będziemy utrzymywać, ale po oddaleniu wniosku upadłościowego planujemy powrót do banków i kontynuację rozmów w zakresie refinansowania" - wyjaśnił prezes.

"Mieliśmy już oferty cenowe refinansowania, ale wniosek upadłościowy nam to popsuł. Ale też mamy dość ciekawą propozycję finansowania w szerszej skali, nie tylko finansowania dotychczasowego długu, ale też finansowania projektów inwestycyjnych" - zakończył.

W marcu spółka powzięła informację o nieprawomocnym ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego spółki na skutek złożenia w maju 2021 roku wniosku o ogłoszenie upadłości spółki przez chorwackie fundusze zarządzane przez Allianz ZB.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)