Zysk operacyjny wyniósł 55,4 mln zł wobec 48 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA sięgnęła 57,4 mln zł wobec 50,3 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA odpowiednio: 10,1 mln zł wobec 36,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 48,5 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 47,3 mln zł rok wcześniej. Przychody operacyjne łącznie: 109 mln zł wobec 165,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 9,8 mln zł wobec 2 mln zł straty rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)