Zysk operacyjny wyniósł 2,88 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 6,04 mln zł wobec 8,18 mln zł rok wcześniej.

"EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła 6,0 mln PLN i była niższa o 27% w porównaniu do 8,2 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku, a skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 2,3 mln zł, czyli o 41% mniej niż 3,9 mln zł w roku poprzednim" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,15 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 42,89 mln zł rok wcześniej.

"W okresie styczeń-marzec nasze przychody wzrosły o ponad 50% r/r i wypracowaliśmy 2,3 skorygowanego zysku netto. Wynik ten jest niższy o 41% w porównaniu do analogicznego kwartału w 2021 roku, na co wpłynęły nasze inwestycje w organiczny rozwój grupy kapitałowej oraz nowe inicjatywy, wśród których możemy zaliczyć rozwój BoomHits, nowe spółki Joint Venture (ADC Games, SkyLoft, BoomPick) oraz rozwój projektów Play And Earn. Wierzymy, że w dłuższym horyzoncie czasu te działania zaowocują poprawą wyników w przyszłości i są one korzystne dla naszych akcjonariuszy" - skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

"W pierwszym kwartale 2022 roku najlepiej zarabiały mid-cory, czyli 'Hunt Royale' i 'Darts Club', ale dobre przychody przyniosło kilkanaście tytułów z naszego silnego i dobrze zbalansowanego portfolio. Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra, generujemy dodatnie przepływy pieniężne, o 56% r/r wzrosło saldo gotówki" - dodał prezes.

"Hunt Royale" i "Darts Club" wygenerowały odpowiednio 17,1 mln zł oraz 8 mln zł przychodów i były najlepiej zarabiającymi tytułami w I kw. 2022 roku. Pięć najbardziej dochodowych gier stanowiło połowę wszystkich przychodów, zaś udział przychodów z gier hyper-casual wyniósł 50%, tj. 33,1 mln zł, podobnie jak gier łącznie z gier mid-core i casual, co potwierdza, że portfolio gier Grupy BoomBit jest dobrze zdywersyfikowane, wskazano w komunikacie.

"Operacyjnie cały czas się rozwijamy, w przygotowaniu mamy kolejne tytuły nad którymi pracujemy sami, a także w ramach BoomHits i spółek JV. W lutym działalność rozpoczął BoomPick, spółka Joint Venture, która będzie wydawała głównie gry typu merge. Duże nadzieje wiążemy z naszym nowym obszarem działalności, czyli projektami Play And Earn, które bazują na technologii blockchain" - podsumował Olejarz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 2,56 mln zł wobec 1,7 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)