Zysk operacyjny wyniósł 32,86 mln zł wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,6 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 50,69 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Spółka podała, że kluczowy wpływ na wzrost wyniku operacyjnego i netto miał istotny wzrost przychodów segmentu deweloperskiego oraz pozostałych aktywów nieruchomościowych, związany z wyższym poziomem przekazań oraz blisko 530% wzrost wyniku operacyjnego segmentu magazynowego (do 11,2 mln zł).

"W I kw. 2022 r. grupa kapitałowa rozpoznała 119,9 mln zł przychodów ze sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych oraz lokali inwestycyjnych. Marża brutto na sprzedaży lokali przekazanych nabywcom wyniosła 24,5%" - czytamy w raporcie finansowym.

"Na dzień 31 marca 2022 r. grupa kapitałowa posiadała 932 lokale mieszkalne i usługowe, dla których do końca I kwartału br. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 626,9 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 2,14 mln zł wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)