"Rozważane wejście na rynek zarządzania odpadami jest zgodne ze strategią 2030+, która przewiduje inwestycje w nowe, niskoemisyjne projekty związane z gospodarką obiegu zamkniętego" - czytamy w komunikacie.

Koncesja ma obejmować okres 35 lat począwszy od 1 lipca 2023 roku, a łączny strumień odpadów podlegający pod koncesję ma wynosić 4,5-5 mln ton rocznie.

Reklama

Zgodnie z umową, koncesjonariusz będzie odpowiedzialny za realizację usług zarządzania odpadami komunalnymi jako jedyny podmiot na Węgrzech, obejmując cały łańcuch wartości dla komunalnych odpadów stałych.

Wymagania przetargu obejmowały m.in. zobowiązanie do zainwestowania ponad 50 mld HUF w ciągu pierwszych 10 lat obowiązywania koncesji oraz podjęcia działań zmierzających do budowy zdolności przetwórczych typu waste-to-energy (produkcja energii z odpadów) przekraczających 100 tys. ton rocznie w ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania koncesji.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)