"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło w dniu 14 czerwca 2022 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 rok.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy: 232 287 660 zł.

Reklama

2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 6 zł.

3. Liczba akcji objętych dywidendą: 38 714 610 szt.

4. Dzień dywidendy: 23 czerwca 2022 roku.

5. Termin wypłaty dywidendy: 4 lipca 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Atal odnotował 331,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 167,44 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 332,88 mln zł wobec 145,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Atal w 2021 roku przekazał klientom ponad 3 700 lokali, zakontraktował 4 258 lokali. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

(ISBnews)