"Zwyczajne walne zgromadzenie ZGH 'Bolesław' S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2021 w kwocie 123 358 777,17 zł w ten sposób, że kwota 99 669 600 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 23 689 177,17 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 1 lipca 2022 r., natomiast jej wypłata nastąpi 21 lipca 2022 r., podano także.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r.

Reklama

(ISBnews)