"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia wypracowany zysk netto za 2021 rok w kwocie 16 801 600,53 zł podzielić w następujący sposób: a) Kwota 16 085 317,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy; b) Kwota 716 283,53 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Spółka wyznaczyła dzień dywidendy na 25 lipca 2022 roku.

Reklama

"Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień:

a) 2 sierpnia 2022 roku - pierwsza rata w kwocie 9 651 190,2 zł,

b) 3 października 2022 roku - druga rata w kwocie 6 434 126,8 zł" - czytamy dalej.

Wysokość pierwszej raty dywidendy na 1 akcję będzie wynosić 0,3 zł, a drugiej raty dywidendy na 1 akcję będzie wynosić 0,2 zł, podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)