"Zwyczajne walne zgromadzenie emitenta postanowiło przeznaczyć cześć zysku netto spółki za rok 2021, w łącznej kwocie 29 700 tys. zł do wypłaty dla akcjonariuszy emitenta. Na każdą akcję emitenta będzie przypadała kwota 1,65 zł. Dywidendą objęte są wszystkie akcje emitenta w liczbie 18 000 000 sztuk" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Jako dzień dywidendy ustalono 21 września, a dzień wypłaty 15 listopada 2022 roku.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2021 r. sprzedała 744 lokale.

(ISBnews)