"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie 35 267 125,52 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 050 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)