"Zgodnie z treścią uchwały ZWZ zysk netto spółki za 2021 rok w kwocie 90 249 111,40 zł został przeznaczony:

a) w kwocie 67 555 239,4 zł na kapitał zapasowy spółki,

Reklama

b) w kwocie 22 693 872 zł na wypłatę dywidendy, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2 zł" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objęta dywidendą wynosi 11 346 936 szt.

Ponadto ZWZ ustaliło dzień ustalenia prawa do dywidendy na 30 czerwca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na 7 lipca 2022 r.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)