"Zwyczajne walne zgromadzenie Cavatina Holding [...] niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w wysokości 184 515 364,68 zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

(ISBnews)