"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku zysk netto w kwocie 78 048 106,62 zł zostaje podzielony w ten sposób, że:

1) część zysku netto w kwocie 32 533 396 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 4 zł za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 11 lipca 2022 roku (dzień dywidendy), a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 20 lipca 2022 roku;

Reklama

2) pozostała część zysku netto w kwocie 45 514 710,62 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,62 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)