"Przedmiotem wezwania jest 3 772 499 akcji zwykłych na okaziciela spółki Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 10 zł każda, uprawniających do 3 772 499 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 13,57% akcji spółki i głosów na jej walnym zgromadzeniu. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

"Akcje objęte wezwaniem zostaną nabyte po cenie 7,25 zł za jedną akcję. Akcje objęte wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju i nie różnią się pod względem liczby głosów, do których uprawniają" - czytamy dalej.

Reklama

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 1 lipca do 29 sierpnia br. Planowana data transakcji nabycia akcji to 1 września.

"Po przeprowadzeniu wezwania, nabywca zamierza osiągnąć 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 27 800 229 akcji w spółce, reprezentujących 100% akcji w kapitale zakładowym spółki" - czytamy dalej w informacji.

Gobarto zamierza podjąć działania, których celem będzie wycofanie akcji spółki z obrotu zorganizowanego na GPW. Wycofanie akcji spółki z obrotu zorganizowanego będzie wymagać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, podano także.

Na początku czerwca br. Cedrob informował, że ma zamiar ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 3 772 499 akcji Gobarto po cenie 7,25 zł za sztukę. Oznacza to, że Cedrob będzie chciał osiągnąć 100% udziału w kapitale Gobarto.

Gobarto to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r.

(ISBnews)