"Dostawy EZT objęte zakresem podstawowym umowy będą wykonywane w terminach 24 lub 36 miesięcy od zawarcia umowy w zależności od konfiguracji danego EZT. W razie skorzystania przez zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych EZT strony ustalą odrębny harmonogram dostaw, z zastrzeżeniem, że dostawa wszystkich EZT objętych opcją powinna zostać zakończona w terminie 54 miesięcy od otrzymania przez spółkę oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji" - czytamy w komunikacie.

Zamawiający planuje powiadomienie spółki o ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji nie później, niż do dnia 31 marca 2023 r., podano także.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r.

Reklama

(ISBnews)