Zysk operacyjny wyniósł 18 mln euro wobec 3,8 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 7,83 mln zł wobec 3,38 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,58 mln euro w II kw. 2022 r. wobec 6,7 mln euro rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 13,41 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,72 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20,1 mln euro w porównaniu z 12,75 mln euro rok wcześniej.

"Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku z 9,7 mln euro do 14,7 mln euro. Wynika to głównie z uwzględnienia przychodów z biurowców Jupiter w Airportcity St. Petersburg, które od końca 2021 r. podlegają pełnej konsolidacji, oraz z wyraźnego umocnienia się rubla. Przychody ze sprzedaży w segmencie hoteli wzrosły po słabszym na skutek pandemii pierwszym półroczu 2021 roku z 2,2 mln euro do 3,8 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Zysk EBITDA podwoił się do 10,7 mln euro w I poł. 2022 r. z 5 mln euro rok wcześniej. Wzrost ten wynika przede wszystkim z poprawy wyniku ze sprzedaży brutto oraz ze sprzedaży biurowca B52 w Budapeszcie, która przyniosła przychód w wys. 2,8 mln euro. Zysk EBIT wzrósł wskutek wyższego wyniku EBITDA i dodatniego wyniku z wyceny nieruchomości z 5,9 mln euro do 16,7 mln euro, podano także.

Wynik z działalności finansowej (wraz z joint ventures) wzrósł z -3,6 mln euro do 0,9 mln euro. Obejmuje on zyski z tytułu przeliczenia pozycji w walucie w wys. 5,9 mln euro (w roku ubiegłym: +0,7 mln euro) oraz straty z wyceny instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia oprocentowania wzgl. kursów walutowych w wys. 0,7 mln euro.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozytywnego rozwoju naszej działalności. Konflikt w Ukrainie oraz sankcje Zachodu wobec Rosji i rosyjskie reakcje na te działania wciąż mają jednak decydujący wpływ na ogólną sytuację gospodarczą. Rubel, którego wartość gwałtownie spadła pod koniec lutego, od kwietnia 2022 r. się ustabilizował, a w czerwcu 2022 r. znacznie się umocnił - również w ujęciu rok do roku" - skomentował prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)