Zysk operacyjny wyniósł 11,16 mln zł wobec 5,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,69 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 58,45 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 14,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 130,29 mln zł w porównaniu z 111,39 mln zł rok wcześniej.

"Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna. Za pierwsze półrocze 2022 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym segmencie 64 347 tys. zł, co stanowi 49,4% przychodów ze sprzedaży ogółem. [...] W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody tego segmentu pochodzące od kontrahentów zewnętrznych zanotowały spadek o 12,8%, tj. o 9 410 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Wraz ze spadkiem przychodów segment produkcji telewizyjnej i filmowej osiągnął spadek zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto. W porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku zmniejszył się on odpowiednio o 1 595 tys. zł (tj. o 23,6%) oraz o 1 249 tys. zł (tj. o 23,2%). Zysk EBITDA w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku zmniejszył się o 2 087 tys. zł, tj. o 23%" - czytamy również.

Spółka podkreśla, że w pierwszym półroczu 2022 roku na 36 antenach można było oglądać 53 produkcje grupy kapitałowej ATM Grupa, tj. ponad 9 tysięcy godzin wyemitowanych programów.

Segment zarządzania aktywami trwałymi, który obejmuje świadczenie wszelkiego rodzaju usługi pomocnicze dla produkcji telewizyjnej, filmowej, teatralnej i innej, opartej o posiadane zasoby technologiczne i nieruchomości wypracował przychody w wysokości 38,71 mln zł w I poł 2022 r, wobec 28,72 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z działalności operacyjnej oraz wynik netto segmentu zwiększył się w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku odpowiednio o 2 270 tys. zł (tj. 61,4%) i 1 829 tys. zł (tj. 73,2%)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 15,13 mln zł wobec 11,06 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)