Zysk operacyjny wyniósł 7,33 mln zł wobec 15,84 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA spadła o 63% r/r do 14,69 mln zł.

Reklama

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 133,47 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 124,36 mln zł rok wcześniej.

"Na osiągnięty przez spółkę wynik finansowy w trzecim kwartale 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,1 mln zł, wzrost wartości kosztu własnego sprzedaży o 18,4 mln zł

spadek wartości kosztów ogólnego zarządu o 2,3 mln zł, wzrost wartości kosztów sprzedaży o 1,3 mln zł. Przy wzroście przychodów o 7% w trzecim kwartale 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021, nastąpił znaczny wzrost kosztów, a zwłaszcza kosztu własnego sprzedaży wynikającego głównie ze wzrostu cen materiałów, energii i wynagrodzeń bezpośrednio-produkcyjnych, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie zysku z działalności operacyjnej w porównywalnych okresach" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 15,63 mln zł zysku netto w porównaniu z 24,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 375,75 mln zł w porównaniu z 338,22 mln zł rok wcześniej.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 517,95 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)