Zysk operacyjny wyniósł 74,53 mln zł wobec 66,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 82,67 mln zł wobec 69,81 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa odnotowała wzrost zysku operacyjnego na poziomie skorygowanej EBITDA w trzecim kwartale 2022 roku, który wyniósł 85,3 mln zł względem 74,9 mln zł w poprzednim roku, co oznacza dynamikę rzędu 13,8% r/r" - czytamy w raporcie.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,46 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 126,25 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody Grupy Pracuj wyniosły 183,5 mln zł i były o 45,3% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Tak dynamiczny wzrost wynikał przede wszystkim z rozpoczęcia konsolidacji wyników niemieckiej spółki softgarden oraz systematycznego wzrostu średniej ceny projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Zgodnie z zapowiedziami, spodziewany jest negatywny wpływ konsolidacji softgarden na poziom skonsolidowanej marży EBITDA, co ma przede wszystkim związek z dynamicznym rozwojem niemieckiej spółki. Rentowność operacyjna polskiego biznesu Grupy Pracuj utrzymała się na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 157,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 210,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 463,75 mln zł w porównaniu z 343,85 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 224,97 mln zł wobec 184,59 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk operacyjny na poziomie skorygowanej EBITDA wzrósł w trzech kwartałach 2022 roku o 23,3% r/r i wyniósł w sumie 246,2 mln zł względem 199,7 mln zł wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej" - czytamy dalej w raporcie.

"Trzeci kwartał tego roku był pierwszym, w którym w wynikach Grupy Pracuj uwzględnione zostały rezultaty niemieckiej spółki softgarden, którą przejęliśmy pod koniec czerwca. Tą transakcją z impetem znacząco wzmocniliśmy naszą pozycję w sektorze HR Tech. Udział softgarden w całkowitych przychodach minionego kwartału sięgnął ponad 28%. Spodziewamy się, że oferując między innymi systemy wspierające procesy rekrutacji (Talent Acquisition Systems) w modelu SaaS, biznes ten będzie bardziej odporny na zmiany koniunktury w nadchodzących kwartałach, a potencjał niemieckiego rynku pracy, który charakteryzuje się dużym nienasyceniem pracowników, pozwoli efektywnie budować pozycję lidera rynku" - powiedział prezes Przemysław Gacek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 155,43 mln zł wobec 223,3 mln zł zysku rok wcześniej.

"Liczba sprzedanych projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 136,1 tys. wobec 136,8 tys. w analogicznym okresie 2021 roku. Narastająco, w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku liczba sprzedanych projektów rekrutacyjnych sięgnęła 433,6 tys. i była o 15,3% wyższa niż przed rokiem, przy jednoczesnym wzroście ich średnich cen o 10,5% r/r" - czytamy w komunikacie.

"W serwisie Pracuj.pl notujemy systematyczny wzrost średnich cen projektów rekrutacyjnych. To pokazuje, że polski rynek pracy pozostaje dość odporny na pojawiające się wyzwania gospodarcze. Z jednej strony rośnie presja płacowa w ślad za wysoką inflacją. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa są coraz ostrożniejsze w podwyższaniu wynagrodzeń. W efekcie pracownicy częściej myślą o zmianie pracy na lepiej płatną lub szukają dodatkowych zajęć. Aż 38% uczestników najnowszego badania Pracuj.pl aktywnie poszukuje nowego pracodawcy, a 57% z nich jako kluczowy powód wskazuje właśnie chęć podwyższenia otrzymywanego wynagrodzenia" - podsumował dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Pracuj Rafał Nachyna.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej najważniejsze marki to Pracuj.pl - największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua - wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter - wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa). Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2021 r.

(ISBnews)