"Mimo zmiennego otoczenia makroekonomicznego utrzymuje się popyt na nasze rozwiązania, czego dowodem jest nasz portfel zamówień, rosnący w kursach stałych, w porównaniu do backlogu sprzed roku, o 10%. Jednocześnie bierzemy pod uwagę czynniki zewnętrzne związane z sytuacją gospodarczą w Polsce oraz na świecie i w sytuacji tak dużej niepewności, do przyszłości podchodzimy z ostrożnością" - powiedziała wiceprezes Karolina Rzońca-Bajorek, cytowana w komunikacie.

Według kursów zmiennych (przeliczając backlog 2022 według kursów z dnia 18 listopada 2022 r.), portfel zamówień segmentu Asseco International miał wartość 2 524 mln zł (wzrost o 11% r/r), segmentu Formula Systems - 8 904 (wzrost o 23% r/r), zaś segmentu Asseco Poland - 1 476 mln zł (wzrost o 9% r/r), podano w raporcie.

Reklama

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 498 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)