"Po zakończeniu w dniu 1 grudnia 2022 r. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu (book-building) na akcje serii F i na podstawie informacji o popycie na akcje serii F określonej w księdze popytu, za zgodą rady nadzorczej, zarząd spółki ustalił, że cena emisyjna akcji serii F wynosi 70 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

"Spółka złoży: inwestorom (innym niż The Israel Land Development Company Ltd. z siedzibą w Bnei Brak, Izrael (ILDC)) oferty objęcia obejmujące łącznie 2.621.343 akcje serii F; oraz ILDC ofertę objęcia łącznie 1.082.710 akcji serii F" - czytamy dalej.

Reklama

Wcześniej w tym tygodniu MLP Group podało, że podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 2 621 343 akcji serii F oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Pozyskane środki przeznaczone będą na finansowanie rozbudowy banku ziemi na rynkach obsługiwanych przez MLP Group.

Jak informano także, do objęcia nowych akcji zobowiązał się jednocześnie większościowy akcjonariusz ILDC (Israel Land Development Company Ltd.). ILDC subskrybuje akcje w liczbie umożliwiającej utrzymanie posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału w kapitałach własnych (economic interest) spółki na dotychczasowym poziomie 41,3037%.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 200,59 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)