"Będziemy wypłacali dywidendę. Będzie dywidenda myślę, że większa, niż była w poprzednich latach. Bo cashflow'owa sytuacja spółki na to pozwoli, a wyniki finansowe były lepsze, więc przyjęta kilka lat temu - może nie sformalizowana - ale polityka jest taka, żeby część dochodu z działalności o charakterze dystrybucyjno-sprzedażowej, dzielić się tym dochodem z akcjonariuszami" - powiedział Korecki podczas wideokonferencji prasowej.

"W perspektywie tygodni, gdy będzie kończone badanie [raportu finansowego], będzie rekomendacja ze strony zarządu dotycząca podziału wyniku finansowego i wielkości dywidendy" - dodał.

Reklama

W roku obrotowym 2021/2022 (zakończonym 30 września br.) spółka miała 10,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 166,86 mln zł w porównaniu z 128,63 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021/2022 r. wyniósł 1,76 mln zł wobec 4,38 mln zł zysku rok wcześniej.

W lutym br. zwyczajne walne zgromadzenie Synektik zdecydowało o podziale zysku za rok obrotowy 2020/2021 (1 października 2020 r. - 30 września 2021 r.), wynoszącego 4,38 mln zł tak, że kwota 3,84 mln zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 zł na jedną akcję.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)