Harmonogram zaproszenia jest następujący:

- publikacja zaproszenia: 18 stycznia 2023

Reklama

- data rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 19 stycznia 2023

- data zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 31 stycznia 2023 (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego)

- przewidywana data przeniesienia własności akcji nabywanych poza zorganizowanym systemem obrotu oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW: 3 lutego 2022, czytamy w zaproszeniu.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu zaproszenia jest Trigon Dom Maklerski, podano także.

16 stycznia akcjonariusze AC SA zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego i przeniesieniu do niego 35 mln zł z kapitału zapasowego, w celu sfinansowania nabywania przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. Cena nabycia jednej akcji miała wynieść 40 zł.

Wcześniej AC SA uzasadniało, że buy-back ogłoszono, gdyż kurs giełdowy jest zdecydowanie niższy od wartości godziwej akcji AC SA, a skup akcji własnych daje akcjonariuszom, którzy lokują w akcje spółki możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,3 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)